Read Religija ir mokslas by Bertrand Russell Free Online


Ebook Religija ir mokslas by Bertrand Russell read! Book Title: Religija ir mokslas
The author of the book: Bertrand Russell
Edition: Mintis
Format files: PDF
The size of the: 414 KB
City - Country: No data
Loaded: 2972 times
Reader ratings: 5.8
Date of issue: May 25th 1982
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English

Read full description of the books:‎درود بر «برتراند راسل» بزرگ و خردمند و یادش همیشه در قلب و جان ما زنده و گرامی باد
‎دوستان گرانقدر، این کتاب از 10 فصل تشکیل شده است که زنده یاد «راسل» در خط به خط کتاب از فرصتی که داشته، بهترین بهره را برده است تا نکات زشت و سرشار از کارهای ضد انسانی که در ادیان مختلف به چشم میخورد را به انسانهایی که به دنبال آگاهی و خردگرایی هستند نشان داده و این را ثابت کند که دین مانع پیشرفت انسانها بوده و میباشد
‎این اندیشمند بزرگ، با خرد و انسانیت خودش ثابت میکند که آنهایی که خودشان را نماینده های خدا بر زمین میدانستند و میدانند، همیشه سد راه پیشرفت علم و دانش بوده و هستند. آنها همیشه از آشکار شدن حقیقت میترسند و از آشکار شدن حقیقت با تمام نیرو، جلوگیری میکنند و اگر کسی با علم و دانش حقیقت را نشان میداده است، یا زنده زنده سوزانده میشده است و یا همچون حال حاضر، زندانی میشود و یا اعدام میگردد
‎هیچ انسان خردمندی نمیتواند با گفته هایِ «راسل» مخالفت کند، چراکه، به گفتهٔ «راسل» در این کتاب، وقتی در انجیل بیان کرده که زمین ثابت است، اگر شما بگویید که: زمین میچرخد، یعنی با خداوند و پیامبرش مخالفت کرده اید... خدایی که در این ادیان مجازاتی برای قاتل و دزد تعیین کرده، مجازات برای اعدام های کثیف به دلایل دینی و مذهبی تعیین نکرده است؟ عجب خدای عجیب و عادلی
‎در بخشی از کتاب به نام «جسم و روح» راسل مینویسد: آیا به این دنیا آمده ایم تا خودمان را برای زندگی در آن دنیا آمده کنیم؟ دوستان گرامی.. فهم و شعور خودتان چه میگوید؟ کدام دنیای دیگری؟ چه بهشتی؟ چه جهنمی؟ این ها تماماً خزعبلات و موهوماتی بیش نیست... از زندگی لذت ببرید و بدانید که بهشت در همین دنیا میباشد... بهشت در جای جای، ایران سرسبز و چهار فصل دیده میشود.. بهشت در آمازون و جزیره های تایلند و ویتنام دیده میشود.. بهشت در برزیل و شیلی و بولیوی دیده میشود
‎بله عزیزانِ من، کسانی که در بیابان های سوزان عربستان زندگی میکردند و برای چاه آب یکدیگر را میکشتند و بخاطرِ خوردن سوسمار شکم یکدیگر را جر میدادند، و سفر به بغداد و شام، آرزوی هر کدام از آنها بوده است، باید هم أنجا را جهنم بدانند و منتظر باشند که به بهشتِ موهومشان بروند.. لطفاً درست فکر کنید عزیزان من... نورِ چشمانم، وقتی متولیانِ کلاشِ ادیان مذهبی در مغز شما فرو میکنند که میشود عنصری در طبیعت خود به خود خلق شود که نامش است ، چرا نباید باور کنید که به استناد همین دلایلِ بیخردانه، دیگر عناصر طبیعت نیز می توانند، خود به خود خلق شده باشند!؟ درست است؟؟ ... عزیزان، هر ذهن تعلیم دیده ای، برای قانع شدن، به دلایل محکم و غیرِ قابلِ انکار محتاج است... به همین دلیل است که دینداران دروغگو و متولیانِ پست فطرتِ مذهبی، نمیتوانند حضورِ علم و عالمان را در کنارِ خودشان تحمل کنند... ایرانیانِ خردگرا، کمی فکر کنید و بیاندیشید که کرامتِ انسانیِ شما، فراتر از این مهملات و خزعبلاتی است که امامان و پیامبران در جانِ شما روانه کرده اند و متولیان دینشان هنوز که هنوز است راه آنها را ادامه میدهند و در جانِ شما این انگل خطرناک را وارد میکنند
‎وقتی در قرآن اصلاً و حتی یکبار در موردِ «عشق» سخن نگفته است، آیا با روحیهٔ ما ایرانی ها سازگار است!!؟ وقتی در مورد مغز و خرد اصلاً صحبتی نکرده، و بارها اشاره کرده است که فکر کردن و تصمیم گیری، با قلب انجام میشود!!.. آیا با اندیشهٔ ایرانی های خردمند و اهل دانش همخوانی دارد!!؟
‎مدعیانِ کتابِ به اصطلاح آسمانی، و پدرانِ آنها، تنها کاری که در طول تاریخ به انجام رسانده اند، به ذلت نشاندن و به تاریکی کشاندنِ شعور و ادراک و خردِ انسانها بوده است. گواه بزرگ این امر، کشتارِ جمعی و بی وقفهٔ انسانها، به دستِ این متولیانِ پستِ دین زده بوده است.. این موجودات بی ارزش با آن مغزهای فندقی، هر کجا که از پاسخ به حقایقِ هستی کم آورده اند، با متوسل شدن به ابزارِ احمقانه ای همچون قضا و قدر و معجزه و مصلحت و مشیت الهی، قداست و معصومیت و ده ها چرت و پرت دیگر، دیوار بلندی میانِ خود و طرفداران خود عَلَم کرده اند، تا آنان را در فهم مسائل و حقایقِ هستی عقیمِ توهماتِ کثیفِ خود کنند

‎امیدوارم این ریویو برایِ خردگرایانِ ایرانی، مفید بوده باشه
‎«پیروز باشید و ایرانی»Download Religija ir mokslas PDF Religija ir mokslas PDF
Download Religija ir mokslas ERUB Religija ir mokslas PDF
Download Religija ir mokslas DOC Religija ir mokslas PDF
Download Religija ir mokslas TXT Religija ir mokslas PDFRead information about the author

Ebook Religija ir mokslas read Online! Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell, OM, FRS, was a Welsh philosopher, historian, logician, mathematician, advocate for social reform, pacifist, and prominent rationalist. Although he was usually regarded as English, as he spent the majority of his life in England, he was born in Wales, where he also died.

He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1950 "in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought."
Reviews of the Religija ir mokslas


MAX

You can, and you should read it.

JAKE

The beginning is exciting, but at the end of the book is just a very template.

CHARLOTTE

Books are incredible magic that you can carry with you.

EVAN

All right, quick download.

WILLOW

The book that found the answer to my question
Add a comment
Download EBOOK Religija ir mokslas by Bertrand Russell Online free

PDF: religija-ir-mokslas.pdf Religija ir mokslas PDF
ERUB: religija-ir-mokslas.epub Religija ir mokslas ERUB
DOC: religija-ir-mokslas.doc Religija ir mokslas DOC
TXT: religija-ir-mokslas.txt Religija ir mokslas TXT